Error
  • Error loading feed data

Панорама методичних ідей

 Тема: «Забезпечення потреб особистості учнів у творчій самореалізації, здобутті практичних умінь та навичок у різних сферах»

 Проблема:

“Розвиток пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання і виховання”

 

Завдання, що стоять перед членами клубу на 2013 – 2014 н.р.

  1. Основним завданням педагогічних працівників ліцею є формування в учнів глибоких і міцних знань, умінь і навичок з загальноосвітніх, загальнотехнічних і спеціальних предметів, передача досвіду творчої діяльності, а також виховання необхідних якостей особистості майбутніх робітників.
  2. У навчально – виховному процесі забезпечити творчий підхід педагогічних працівників до вибору змісту, форм та засобів навчання, максимальне використання досягнень сучасної педагогічної науки, нових педагогічних технологій.
  3. Навчити учня самостійно опановувати нові знання та інформацію, виробити потребу в навчанні протягом життя; навчити використовувати здобутті знання у своїй практичній діяльності – професійній, громадсько – політичній, побуті, сформувати людину з інноваційним мисленням.
  4. Створити умови для реформування системи виховної роботи, головну увагу акцентувати на утвердження в суспільстві загально людських цінностей, здорового способу життя, докорінне вдосконалення системи духовного, патріотичного, естетичного та екологічного виховання молоді.

Клуб "Панорама методичних ідей"

Панорама методичних ідей 2018

Тема клубу «Панорама методичних ідей»

на 2017 – 2018 навчальний рік:

«Палітра педагогічного досвіду педагога».

 

Завдання, що стоять перед членами клубу

на 2017 – 2018 навчальний рік:

  1. Основним завданням педагогічних працівників ліцею є формування в учнів глибоких і міцних знань, умінь і навичок з загальноосвітніх, загальнотехнічних і спеціальних предметів, передача досвіду творчої діяльності і емоційно-вольового ставлення до навколишньої діяльності, а також  виховання необхідних якостей особистості майбутніх робітників.

 

  1. У навчально-виховному процесі забезпечити творчий підхід педагогічних працівників ПТОЗ до вибору змісту, форм та засобів навчання, максимальне використання досягнень сучасної педагогічної науки, нових педагогічних технологій.
  2. Навчити учня самостійно опановувати нові знання та інформацію, виробити потребу в навчанні протягом життя; навчити використовувати здобуті знання у своїй практичній діяльності – професійній, громадсько-політичній, побуті, сформувати людину з інноваційним мисленням.

Створити умови для реформування системи виховної роботи, головну увагу акцентувати на утвердження в суспільстві загальнолюдських  цінностей, здорового способу життя, докорінне вдосконалення системи духовного, морально-етичного, патріотичного, естетичного та екологічного виховання молоді. 

Проблема:

«Розвиток пізнавальних здібностей учнів у процесі

навчання і виховання».

п/п

Зміст роботи

Відповідаль-ний

Термін виконання

Відмітки про виконання

 

1

Застосування новітніх технологій навчання на уроках спецтехнології.

Русіна Л.В.

вересень

 

2

Розвиток самостійності учнів на уроках виробничого навчання.

 

Зленко В.С.

вересень

 

 

 

3

Індивідуальна робота учнів на уроках української літератури.

 

Кошова Н. М.

вересень

 

 

4

Шляхи формування та розвитку математичних здібностей учнів.

Бевза Л. С.

вересень

 

5

Професійна спрямованість учнів на уроках виробничого навчання.

Тесмінецька Л.І.

жовтень

 

6

Самостійна робота учнів на уроках іноземної мови.

Фоменко Н. В.

жовтень

 

7

Нестандартні форми уроку іноземної мови – одиніз засобів підвищення інтересу до вивчення предмету.

Васелишена О.І.

жовтень

 

8

Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Борщевський

В. В.

жовтень

 

9

Формування мотивації до занять фізичною культурою в учнів професійного ліцею.

Реплянчук В.В.

жовтень

 

10

Формування толерантних відносин між учнями на уроках виробничого навчання.

Ткачик Д.М.

листопад

11

Використання ігрових технологій на уроках спецтехнологій.

Мороз М.І.

листопад

 

12

Індивідуальний підхід до учнів на уроках виробничого навчання.

Швець Б.А.

листопад

 

13

Індивідуалізація навчання шляхом використання сучасних інтернет сервірів.

Дунаєвська

Н. В.

листопад

 

14

Організація міжпредметних зв’язків на уроках спецтехнології.

Мазур М.І.

листопад

 

15

Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках виробничого навчання засобами нових інформаційних технологій.

Бершадський О. А.

 грудень

 

16

Організація роботи учнів на поточному інструктажі.

Топчинський

М. А.

грудень

 

17

Використання опорних конспектів по технології автоматичного і напівавтоматичного зварювання.

Русін О.В.

грудень

 

18

Впровадження новітніх технологій на уроках виробничого навчання.

Балюк

Л. М.

грудень

 

19

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках виробничого навчання.

     Груба

      Т. П.

грудень

 

20

Диференційний підхід до учнів на уроках історії.

Пустовіт Т.І.

січень

 

21

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках хімії.

Балан Л.О.

січень

 

22

Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках виробничого навчання.

Реплянчук Н.І.

січень

 

23

Шляхи підвищення мотивації до навчання на уроках іноземної мови.

Шмиговська         Т. А.

січень

 

24

Проблемне навчання на уроках історії.

Скаженюк

Н. В.

січень

 

25

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках виробничого навчання.

Косенко Н.Г.

лютий

 

26

Методика креативного мислення як засіб створення ситуації активної участі учнів у навчанні.

Макареєва

Н. І.

лютий

 

27

Методика проведення конкурсу «Кращий по професії».

Макареєв В.М.

лютий

 

28

Розвиток самостійності учнів в позаурочний час.

Перевертана

Г. М.

лютий

 

29

Розвиток ділових якостей та практичних умінь і навичок на уроках бухгалтерського обліку.

Сатановська С.В.

лютий

 

30

Розвиток позитивної навчальної мотивації учнів за сучасних умов

Ткаченко А.С.

березень

 

31

Самостійна робота учнів як засіб ефективного засвоєння набутих знань.

Кришталь

Н. М.

березень

 

32

Формування професійних компетентностей учнів на уроках математики.

Назаренко

Т. І.

березень

 

33

Змагально-ігровий метод як засіб розвитку здоров’я-зберігаючої компетентності.

Бурденюк

І. В.

березень

 

34

Технології критичного мислення на уроках географії.

Маціборчук

        В. М.

березень

 

35

Тематичне оцінювання як метод активізації роботи учнів на уроках фізики.

Боровська

Т. І.

квітень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Панорама методичних ідей 2018

Additional information