Ошибка
  • Невозможно загрузить ленту новостей

Методична комісія структурного підрозділу с.Городківка

Дана методична комісія функціонує на базі структурного підрозділу Крижопільського професійного будівельного ліцею, що знаходиться в с.Городківка Крижопільського району

 

Засідання методичної комісії

За період з вересня по грудень 2013 року проведено 4 засідання методичної комісії.

 Тематикою засідань МК були питання:

–Про завдання методичної комісії структурного підрозділу;

–Виховання обдарованої дитини;

–Використання ігрових технологій в навчальному процесі для розвитку інтелектуально-пізнавальних здібностей учнів, як соціально-активної особистості;

–Використання технологій інтерактивного навчання для розвитку інтелектуально-пізнавальних здібностей учнів, як соціально-активної особистості. 

Також на засіданнях методичної комісії робився аналіз відкритих уроків та  методики роботи педагогів,  аналізувалась  якість проведення заходів, їх результативність, підводились підсумки. 

 

ПРОВЕДЕНІ ЗАХОДИ:

 

Городківка 2017-2018 І семестр

ЗВІТ-ІНФОРМАЦІЯ

про проведену навчально- методичну роботу за  перший семестр 2017-2018 навчальний рік в структурному підрозділі с.Городківка ДНЗ Крижопільський професійний будівельний ліцей.

Навчально-методична робота в ліцеї проводилася у відповідності з єдиним планом методичної роботи та плану роботи методичної комісії структурного підрозділу с. Городківка.

До навчально-методичної роботи були залучені 15 інженерно-педагогічних працівники, які взяли участь в інструктивно-методичних  нарадах, педрадах та методичних комісіях.

Важливі питання розглядалися в предметних комісіях з питань педагогіки та застосування різних форм проведення ефективної роботи на уроках як теоретичного так і виробничого навчання.

Якщо брати до уваги те, що основними та поширеними формами роботи, як уже зазначалося є інструктивно-методична нарада, засідання методичних комісій, педради, педчитання, то поширеними і об’єктивними на погляд інженерно-педагогічних працівників є відкриті заняття, методичні інформації, доповіді та лекції до яких залучаються досвідчені, з досвідом роботи, викладачі, майстри виробничого навчання, класні керівники та вихователь.

Згідно плану роботи метод комісії було проведено ряд заходів, які ефективно впливають на покращення якості навчально-виховного процесу, якості рівня знань учнів та якості викладання того чи іншого предмета.

Поширеними формами роботи в ліцеї стали проведення предметних тижнів, декад по професіях, майстер-класів, відкритих уроків теоретичного та виробничого навчання. Було проведено тижні із залученням різних груп учнів, що стимулює досягненню учнями тих чи інших курсів відповідних знань із різних предметів.

Саме за такими формами роботи в цьому семестрі проведено декаду з професії «Лаборант  хіміко- бактеріологічного аналізу».

Викладачем спецдисциплін Кривоніс О.М. та майстром виробничого навчання Олійник Г.І. з метою підвищення популярності та престижності професії для учнів групи №2 було проведено різні заходи з навчально - виховної роботи:

- Відкритий урок з виробничого навчання на тему «Визначення якості бурякової стружки». Майстер на уроці оптимально поєднала відразу дві технології – інформаційно-комунікаційну та технологію проблемного навчання, що сприяло підвищенню ефективності засвоєння навчального матеріалу учнями.

- Конкурс презентація серед учнів «Шкідливі та небезпечні фактори роботи лаборанта»

- Позакласний захід брейн-ринг «Лабораторні дослідження».

- Фронтальна лекція «Серед чого ми живемо: що їмо і що п’ємо».

- Брейн-ринг «Кращий за професією».

- Учнівський журнал «Здорова їжа».

- Урок екскурсія «Це важливо знати».

- Конкурс кросвордів серед учнів з теми «Хімічні цікавинки, промислова бактеріологія».

Декаду проведено згідно плану з метою поглиблення знань та виявлення розвитку творчості учнів, стимулювання активної творчої праці учнів у процесі навчання, підвищення інтересу до професії.

Майстрами виробничого навчання Левченко Т.П. та Клименко Г.М. проведена декада з професії «Лицювальник плиточник » в рамках якої відбулися такі заходи:

- Конкурс малюнка «Моя професія - моя гордість»;

- Виставка творчих робіт учнів;

- Інтелектуальний турнір брейн ринг «Кращий за професією» між групами лаборантів та лицювальників;

- Лекція на тему «Новинки в будівництві»;

- Розв’язування кросвордів та перегляд відеофільмів;

- Проведення олімпіади з технології лицювальних робіт;

- Майстер клас «Декупаж настінної плитки» (Левченко Т.П.);

- Відкритий урок з спецтехнології на тему «Вибір малюнка при настиланні підлоги» (Клименко Г.М.);

- Конкурс стінгазет.

          Заходи проведено із дотриманням вимог методики і педагогіки, вiдповiдно до програми i можливостей учнiв. Вибiр методiв, прийомiв, засобiв навчання та їх застосування вiдповiдають рiвню пiдготовленостi учнiв. Застосовано  міжпредметні зв’язки та зв'язок з сучасним будівельним виробництвом.

Учні показали достатний рівень професійної підготовленності та рівень знань технологічних процесів, умінь і навичок, виконання програмних робіт, уміння застосовувати теорію на практиці.

 Тиждень природничих дисциплін був проведений під девізом « П’ять днів навколо світу» та наповнений  майстер-класами: « Хімія на кухні» (викладач хімії Кривоніс О.М.), де продемонстровано як окремі фізичні та хімічні властивості проявляються у нас на кухні кожен день; «Земля у нас одна» (викладач географії Клейнота Н.В.), де учні виготовляли прикраси інтер’єру з відходів та сміття. Цей тиждень був багатим ще на такі заходи як: позакласний захід з біології на тему «Щасливий випадок», конкурс виставка фото на тему «Я і природа навколо мене», вікторина «Океан загадковий», Перегляд відеофільму «Великі чудеса світу».

Заходи було проведено з метою зробити навчання більш інтенсивним і, головне, ефективним за рахунок реалізації можливостей учня; індивідуалізувати навчання для максимальної кількості дітей з різними можливостями сприйняття; створити сприятливу атмосферу для спілкування, обміну і взає­модії учнів.

Викладачі поставили такі завдання:

Формування вмінь учнів установлювати гармонійні стосунки з природою на основі поваги до життя як найвищої цінності, до всього живого, як унікальної частини біосфери.

Оволодіння вміннями самостійного вивчення основних природничих понять, законів, закономірностей; уміннями спостерігати, досліджувати й пояснювати явища природи.

Використання теоретичних знань з метою професійного самовизначення у прикладних сферах людської діяльності (медицина, сільське господарство, біотехнологія).

Формування емоційно-ціннісного ставлення до природи, до себе, до людей.

Тиждень точних дисциплін проходив напередодні канікул та новорічних свят. Тому основний акцент тижня був зроблений на зимові атрибути, такі як: прикрашання ялинки за допомогою геометричних композицій, вирізання сніжинок, як явища симетрії – конкурс «Цікаве креслення».

З метою формування стійкої мотивації до дотримання безпечних форм поведінки в мережі Інтернет викладачем інформатики Очеретнюк А.А. був проведений захід в рамках якого відбувся 15-хвилинний брифінг «Правила безпечного користування Інтернетом», майстер-клас з декорування лазерних дисків, вікторина «Що я знаю про безпеку в Інтернеті?», перегляд фільму «Стів Джобс. Імперія спокуси».

Викладач Гром Л.Г. провела відкритий урок з електротехніки на тему:

«Трансформатори». Організовано під час перерви виставку учнівських робіт.

Проведено творчий груповий проект з математики «Об’ємний світ», конференцію «Естетика ,пропорція в природі та мистецтві».

Фундаментом  роботи під час проведення тижня стало активне впровадження використання комп’ютерів та мультимедіа, що забезпечує формування навичок роботи з інформацією, дослідницьких навичок, умінь приймати оптимальне рішення; розвиває комунікативні здібності та  дозволяє дати дитині стільки інформації, скільки вона потребує.

Тиждень з охорони праці проведено у грудні ,під час якого відбулось інтелектуальне змагання на краще знання охорони праці серед учнів  №1, 2 ,3 ,4 груп.

Паралельно з такими заходами проводились уроки виробничого навчання у майстернях ліцею та на робочих місцях нашого соціального партнера – ПрАТ ПК «Поділля» цукровий завод.

Активним і цікавим є життя і в позаурочний час. Учні залучаються до гурткової роботи. Проведено виховні заходи: концерт до дня Учителя, день квітів, козацькі забави, Андріївські вечорниці, новорічне свято, конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій рідний край».

Городківка 2017-2018 І семестр

Позакласні заходи

Активне позакласне життя структурного підрозділу...

Читати повністю...

Тиждень по професії "Швачка"

З 18.11.13 по 22.11.13 у ліцеї був проведений тиждень з професії «Швачка».

Читати повністю...

Декада по професії "Апаратник варіння утфелю"

В  жовтні проводилась декада по професії «Апаратник варіння утфелю»...

Читати повністю...

Виробниче навчання на виробництві

Основна мета уроків виробничого навчання на виробництві – набуття практичних навичок самостійної діяльності та виконання запланованих  виробничих робіт...

Читати повністю...

Відкриті уроки

Проведення   відкритих уроків з «Устаткування підприємств цукрового виробництва»

Читати повністю...

Взаємовідвідування уроків

Зацікавити можна лише чіт­кою організацією навчального процесу, створенням атмосфери  доб­розичливості на уроках, наданням кожному учневі можливості вияви­ти своє «Я», відчути власну значу­щість.

Читати повністю...

Дополнительная информация