Педагогічне новаторство

Невід’ємною частиною методичної роботи нашого ліцею є педагогічні читання. Метою педагогічних читань є удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників, оновлення інформаційного та методичного забезпечення навчально-виробничого та виховного процесу, впровадження нових технологій, форм і методів професійної підготовки учнів, сприяння творчому та професійному зростанню педагогів.

 

 10- 11січня  2019 року в ліцеї відбулися педагогічні читання на тему ‘’Педагогічне  новаторство: ретроспектива і сучасність’’.

Метою заходу було узагальнення ідей педагогічного новаторства в теорії і практиці педагогів ліцею з метою історико педагогічного – процесу, виявлення продуктивних ідей, що можуть бути адаптовані в сучасному освітньому просторі.

Із вступним словом виступила методист ліцею Назаренко Т.І., яка зазначила, що модернізація системи освіти потребує нових підходів  до змісту і організації  навчання на різних рівнях. Сучасний стан національної освіти підтверджує необхідність актуалізації історично сформованих педагогічних ідей, з метою пошуку ефективних шляхів розвитку змісту, форм і методів навчання, які сприятимуть інтелектуальному, емоційному, естетичному розвитку особистості, тобто осмислення здобутків педагогів минулого, оскільки вони є носієм ціннісних смислів, що є актуальним для розвитку сучасної освіти.

 

Досвідом своєї роботи із таких питань поділилися педагоги ліцею:

Застосування активних форм навчання на уроках спецтехнології-Мазур М.І.;

Реалізація принципів навчання на уроках креслення – Шулик В.І.;

Організація інтерактивного навчання на уроках виробничого навчання – Шпак Ю.В.;

Впровадження ідей В.О. Сухомлинського на уроках виробничого навчання. Косенко Н.Г

Оптимізація навчально-виховного процесу в педагогіці В.Ф.Шаталова-Перевертана Г.М.;

Педагогічна поема сьогодні – Вівчарук О.О.

Директор ліцею Бурдейний В.М. підвів підсумки і наголосив, що саме через дію педагога реалізується державна політика, спрямована на зміцнення інтелектуального й духовного потенціалу народу, розвиток вітчизняної науки, збереження і примноження національно- культурної спадщини. Тому дослідження у сфері педагогічного новаторства набувають особливого значення, а досягнення і досвід доцільно широко використовувати і впроваджувати у практику своєї роботи.

Педагогічне новаторство

Педагогічні читання 2018

      Педагогічні читання  - одна з продуктивних форм методичної роботи з підвищення професійної   компетентності педагогів, що дозволяє вивчити та перейняти перспективний педагогічний досвід, обговорити актуальні проблеми освітньої практики, визначити шляхи їх вирішення. Завдання педагогічних читань ми  бачимо в: удосконаленні науково-методичного рівня підготовки педагогів, стимулюванні творчої ініціативи; пошуку та підтримці творчих педагогів, сприянні запровадженню їхніх розробок до освітнього процесу, розповсюдженню перспективного педагогічного досвіду; створенні науково-методичного простору для об'єднання педагогів з метою подальшої співпраці, акумуляції ідей і поєднання можливостей; підвищення ефективності педагогічної праці завдяки обміну професійним досвідом з колегами, підвищення мотивації педагогічної діяльності; розвитку форм партнерства й співпраці педагогів. З цією метою щороку в нашому навчальному закладі проходять педагогічні читання,  на яких обговорюються актуальні проблеми навчально-виховного процесу.

10-11 січня 2018 року відбулися педагогічні читання на тему:"Педагогічне керівництво вихованням творчої компетентності учнів".  У процесі підготовки педагогічних читань ми прагнули об'єднати індивідуальні й колективні дослідження даної проблеми.  Це дало можливість кожному не лише узагальнити свій власний наявний досвід, але й збагатити його досвідом колег, розробити нові форми його впровадження.

Під час педагогічних читань присутні заслухали доповіді на тему:

 1. Професійна компетентність майстра виробничого навчання як необхідна умова ефективного процесу навчання. (Макарєєв В.М.).
 2. Впровадження  нестандартних форм проведення уроків – одна з можливостей реалізації формування творчої компетентності учнів. (Шмиговська Т.А.).
 3. Педагогічне керівництво вихованням творчої компетентності учнів на уроках виробничого навчання. (Реплянчук Н.І.).
 4. Педагогічне керівництво вихованням творчої компетентності учнів при вивченні спеціальних дисциплін. (Русіна Л.В.).
 5. Самоосвіта – як умова професійної компетентності педагога. (Зленко В.С.)
 6. Компетентний викладач – запорука реалізації компетентного підходу до сучасного освітнього процесу. (Макарєєва Н.І.).
 7. Професійна компетентність педагога як необхідна умова ефективного процесу навчання. (Лупол В.М.).
 8. Позаурочна робота – одна з можливостей реалізації формування творчої компетентності учнів на уроках української мови. (Кошова Н.М.).
 9. Роль інтерактивних технологій у розвитку творчої компетентності учнів. (Фоменко Н.В.).

10. Пошуково-дослідницька та проектна діяльність як основа формування творчої компетентності учнів. (Скаженюк Н.В.).

11. Позаурочна робота – одна з можливостей реалізації формування творчої компетентності учнів на уроках фізичної культури. (Кудрявих С.О.).

 1. 12.  Впровадження нестандартних форм проведення уроків – одна з можливостей формування творчої компетентності учнів. (Боровська Т.І.).

13. Професійна компетентність педагога – як необхідна умова ефективності процесу навчання. (Перевертана Г.М.).

14. Використання інноваційних методів навчання на уроках виробничого навчання. (Груба Т.П.).

15. Компетентність педагога – запорука виховання компетентного учня. (Кришталь Н.М.).

16. Використання інноваційних методів начання на уроках спец дисциплін. (Сатановська С.В.).

          Доповідачі ділилися досвідом роботи із запропонованих тем, використовуючи мультимедійні засоби.

У рамках педагогічних читань були створені оптимальні умови для неформального активного професійного спілкування і це дало можливість педагогам розширити свою педагогічну свідомість, обмінятися досвідом, знайти однодумців.

Підсумувала педагогічні читання методист ліцею Ярова Л.М.,  надавши педагогам методичні поради щодо успішної педагогічної діяльності.

 

Педагогічні читання 2018

Педагогічні читання 2017 р.

З метою удосконалення науково-методичного рівня підготовки педагогів, стимулювання творчої ініціативи, пошуку та підтримки творчих педагогів, сприяння запровадженню їхніх методичних напрацювань  до освітнього процесу, вивчення та впровадження в практику роботи передового педагогічного досвіду 

12 і 13 січня в ДНЗ"Крижопільський професійний будівельний  ліцей"    традиційно пройшли педагогічні читання як один із заходів з покращення педагогічної майстерності педагогічних працівників, направлений на відкритий обмін досвідом  з навчання та виховання учнівської молоді.

Цьогорічні педагогічні читання пройшли на досить високому методичному та науковому рівні, викликали масу зацікавленості та обговорення, оскільки тема педагогічних читань  - «Самоосвіта – як умова професійного росту педагога».

Завдання педагогічних читань : створити умови для творчої самореалізації педагогічних працівників, підвищувати мотивацію педагогічної діяльності, методичний рівень 
професійної компетентності викладачів і майстрів виробничого навчання, вихователів.

План проведення педагогічних читань

1. Вступне слово методиста ліцею Ярової Л.М.

 Виступи доповідачів:

1) Василишина М.В.. «Робота над нормативно-правовими документами, основа професійної грамотності педагога».

2) Скаженюк Н.В. «Удосконалення форм і методів навчання на уроках історії».

3) Зленко В.С. «Форми і методи роботи над самоосвітою».

4) Вівчарук О.О. «Напрямки самоосвіти педагога та її джерела вивчення».

5) Русін О.В. «Формування мотивації навчальної діяльності учнів»

6) Горохольський В.С. «Види роботи над самоосвітньою діяльністю».

7) Топчинський  М.А. «Впровадження інноваційних виробничих технологій, спрямованих на підготовку учнів до професійної діяльності»

8) Бевза Л.С. «Самоосвіта – як основа успішної діяльності педагога».

9) Кришталь Н.М. «Інноваційні форми самоосвіти.»

10) Перевертана Г.М. «СРоль комплексного вивчення питань теорії, наукових основ предмета, питань психології, дидактики, теорії виховання» .

11. Балан Л.О. «Мотивація самоосвітньої діяльності педагога».

12. Сатановська С.В. «Поєднання самостійних занять педагога з участю його в різноманітних колективних формах підвищення кваліфікації педагогічної праці».

На педагогічні читання були винесені доповіді двох викладачів і майстра виробничого навчання, які мають атестуватися в 2017 р. : викладача математики Василишиної М.В., яка претендує на встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», викладача історії Скаженюк Н.В., яка претендує на встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» та майстра виробничого навчання Топчинського М.А., які змістовно та доступно розповіли про педагогічні знахідки своєї роботи.

Доповіді всіх педагогічних працівників належно оформлені і знаходиться в методичному кабінеті. Теми, обрані для доповідей, актуальні, співзвучні із єдиною методичною проблемою «Розвиток пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання та виховання» індивідуальними темами, над якими працюють педагогічні працівники.  Викладачі, майстри виробничого навчання, вихователі творчо підійшли до підготовки методичних доповідей, опираючись на ППД своїх колег та власний.

Всі доповіді були попередньо розглянуті та проаналізовані на засіданнях методичних комісій та рекомендовані для заслуховування й обговорення на педагогічних читаннях.

Педагогічні читання 2017 р.

 

Педагогічні читання 2016р.

12 січня 2016 року було проведено педагогічні читання на тему

Подробнее...

Педагогічні читання 2015

13-15 січня 2015 року в ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей» проходили традиційні педагогічні читання на тему «Педагогічна ідея – це крила на яких злітає педагогічна творчість».

Подробнее...

Педагогічні читання

13-14 січня в Крижопільському професійному будівельному ліцеї були проведені педагогічні читання на теми:

 1. Формування соціально-активної особистості в закладах професійно-технічної освіти.
 2. Спрямування творчого потенціалу педагога на створення ефективних психолого-педагогічних умов саморозвитку учнів

Читати повністю...

Дополнительная информация