Ошибка
  • Невозможно загрузить ленту новостей

Основні напрямки виховної роботи

МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ  РОБОТИ 

 І. Мета виховної роботи – це формування громадянина через його політичну, культурну освіченість, через практичну участь у суспільно значущих  справах.

 ІІ. Основним завданням виховної роботи  в  ліцеї є:

 1. Створення умов для формування та розвитку учнівської молоді як фахівця і особистості, її нахилів, здібностей, талантів, інтелектуальності, виховання національної й загальнолюдської моралі, духовності й культури.

2. Формування в учнів сучасного  світогляду, ідей, поглядів, переконань, заснованих на найцінніших  надбаннях вітчизняної та світової культури.

3. Встановлення гуманних взаємин між усіма членами педагогічного колективу та учнівських колективів.

4. Набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування  духовних надбань українського народу, досягнення високої національної культури міжнародних взаємин.

5. Формування в учнів особистих рис громадянина Української держави.

6. Формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розвитку держави, готовність захищати її.

7. Розвиток в учнів мовної культури.

8. Розвиток міжетнічної культури.

9. Формування родинно-сімейної культури, вивчення та збереження звичаїв, обрядів, традицій українського народу.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ    ЗАХОДИ : 

п/п

ЗАХОДИ

Термін викон.

Відповідальний

1.

Провести нараду питань проведення урочистої лінійки, присвяченої до Дня знань

Серпень

Заст.. директора з ВР

2.

Створити органи самоврядування ліцею

Вересень

Заст.. директора з ВР

3.

Поповнити склад Ради профілактики з правопорушень. Спланувати роботу.

Координація  планів спільної роботи з представниками кримінальної міліції  у справах  неповнолітніх

Вересень

Директор, Заст.. директора з ВР

4.

Провести семінар з класними керівниками, вихователями, майстрами в/н по плануванню і проведенню виховної роботи з учнями на 2013–2014 навчальний рік.

Вересень

Заст.. директора з ВР, психолог

5.

На виконання "Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", "Державної програми подолання дитячої безпритульності". З метою створення оптимального соціально-психологічного клімату в навчальному закладі, ослаблення соціальної напруги запровадити проведення в учнівських колективах діагностичних, відновних заходів психологічної корекції.

Протягом року

Заст.. директора ВР, психолог

6.

Скласти списки дітей-сиріт, напівсиріт, багатодітних сімей інвалідів.

Вересень

Заступник ВР

7.

Провести батьківську конференцію

Жовтень

Заступник ВР

8.

Продовження реалізації Державної програми "Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року" Розробити інформаційно-просвітницькі матеріали з питань репродуктивного здоров’я, здорового способу життя.

Згідно плану

Заст.. директора ВР, психолог

9

З метою виконання наказу "Про вжиття додаткових заходів, щодо профілактики та запобігання жорстокого поводження з дітьми" надавати соціально-психологічну допомогу дітям, які постраждали від жорстокого поводження.

вересень

Заст.. директора ВР

10

Проводити просвітницьку роботу з попередження поширення ксенофобських і расистських проявів.

Постійно

Заст.. директора з ВР, психолог

11

Сприяти створенню рівних умов і можливостей для доступу людей вразливих через соціально-економічні, фізичні, статеві, вікові, етнічні, національні упередження і у сприянні вихованню нетерпимості до соціальної та тендерної дискримінації.

Постійно

Дирекція, педколектив

12

 

Здійснювати науково-методичне забезпечення роботи серед молоді з профілактики алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління та СНіДу, пропаганду здорового способу життя.

Систематично

Дирекція, педколектив

13

На виконання комплексної програми профілактики злочинності проводити соціально-психологічний моніторинг причин поширення наркоманії, пияцтва  в учнівському середовищі.

Систематично

Психолог

14

 

Організувати роботу предметних гуртків, спортивних секцій, гуртків художньої самодіяльності. Узгодити плани їх роботи. Спланувати розклад позаурочної зайнятості учнів.

До 01.10.2013

Класні керівники, майстри в/н, Заст.. директора з ВР

15

Зібрати інформацію про зайнятість учнів в позаурочний час.

До 01.10.2013

Класні керівники, майстри в/н

16

Провести нараду з кл.керівниками з питань планування роботи навчальний рік.

 

Вересень

Заст.. директора з ВР

17

Організувати чергування учнів по ліцею. Закріплення за групами І курсу території

Вересень

Заст.. директора з ВР

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Дополнительная информация