Ошибка
  • Невозможно загрузить ленту новостей

Матеріальна база

Перед освітою завжди були питання: «Чого навчити?» і «Як навчити?» Нові  соціальні запити, зміни у сфері науки і виробництва вимагають від сучасної освіти пошуку нових шляхів та засобів, які допоможуть забезпечити повноцінний  розвиток здібностей, потреб і інтересів  учнів у всіх сферах їхньої діяльності.

Кажуть, що вибір професії – це друге народження людини. Від того, на скільки вірно людина обере свій життєвий шлях, залежить, яке місце в суспільстві вона буде займати.

Ринок праці потребує чіткості та об’єктивності у визначенні професійної здатності громадян до праці, їх професійної компетентності. Тому основна мета професійної освіти і навчання полягає у підготовці компетентних фахівців, які володіють адекватними уміннями і навичками для задоволення потреб ринку праці. Головне завдання професійної освіти – оволодіння учнями уміннями і навичками, знаннями і здатністю, що відповідали б потребам та вимогам ринку праці.

Для забезпечення інтеграції системи професійної освіти України до загальноєвропейської важливо зрозуміти суть і напрями загальноєвропейских процесів і визначити перспективи розвитку з максимальним врахуванням власних інтересів і використанням усіх можливостей, що є для цього в системі професійної освіти України.

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях фірм та підприємств.

Дополнительная информация