Ошибка
 • Невозможно загрузить ленту новостей

правила прийому учнів 2019

                                                                                              

                                                                                                    Затверджую

                                                                                  Директор ДНЗ « Крижопільський

                                                                                  професійний будівельний ліцей»           

                                                                                                              В.М.Бурдейний

 

 

 

 Правила прийому

 до ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний  ліцей» на  2019 рік

 

Правила прийому розроблені відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  від 14.05.2013 р. №;499 «Про затвердження Типових правил прийому до професійно – технічних навчальних закладів України»

 

 

1.Загальна частина

 

1.1.         До ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей»  приймаються громадяни України.

1.2.         Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно - технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Обмеження допускаються за медичними та  віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3.         Прийом громадян до ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей»   здійснюється  для здобуття професій  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем -  "кваліфікований  робітник".

1.4.         Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення.

1.5.         Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

 1. 2.      Приймальна комісія

2.1.         Прийом до ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей»  здійснює приймальна комісія.

2.2.         Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії  і порядок її роботи.

2.3.         Правила прийому до ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей»   на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України та згідно з Типовими  правилами прийому,   затверджуються  керівником навчального закладу за погодженням із педагогічною радою навчального закладу.

2.4.         Приймальна комісія:

-         організовує прийом заяв та документів;

-         проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

-         організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

-         приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

-         організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

-         вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5.         Правила прийому до ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей»   своєчасно доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють:

 

Назва професії

Освітній рівень

Плановий обсяг прийому

Форма та ступневість навчання

Термін навчання

Стать

Вид діяльності

1

2

3

4

5

6

7

штукатур, лицювальник-плиточник, маляр

на базі 9 класів

25

Денна

Згідно навчальних планів

3 роки

чол.,

жін.

ППП

Електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

на базі 9 класів

25

Денна

Згідно навчальних планів

3 роки,

 

чол.

ППП

електрослюсар з ремонту електричних машин, електрозварник ручного зварювання

на базі 9 класів

25

Денна

Згідно навчальних планів

3 роки

чол.

 

ППП

конторський(офісний) службовець (бухгалтерія). Оператор комп’ютерного

набору 

на базі 9 класів

25

Денна

Згідно навчальних планів

3 роки

 

чол.,

 жін.

ППП

Столяр будівельний. Паркетник.

на базі 9 класів

25

Денна

Згідно навчальних планів

3 роки

 

чол.

ППП

кухар, кондитер

на базі 9 та 11 класів

25

Денна

Згідно навчальних планів

3 роки,

1 рік

 чол.,

 жін.

ППП

Апаратник варіння утфелю

на базі 9 класів

25

Денна

Згідно навчальних планів

3 роки

 

 чол.

жін.

ППП

Електрогазозварник

на базі 11 класів

25

Денна

Згідно навчальних планів

1 рік

чол.

ППП

лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу

На базі 11 класів

25

Денна

Згідно навчальних планів

1 рік

чол.

жін.

ППП

 

2.6.         Проведення прийому на навчання з 03.06.2019 р.

2.7.         Прийом документів від вступників завершується не раніше, ніж за п’ять днів до початку навчальних занять.

 

 1. 3.              Документи для вступу

3.1 Вступники подають особисто заяву про вступ до професійно-технічного навчального закладу, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додають:

 • документ про освіту (оригінал);
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см (на кухаря 8 шт.);
 • копію ідентифікаційного коду (3 шт.);
 • довідку про склад сім”ї та з місця проживання;
 • паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм.

        Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

 1. 4.              Умови прийому

 4.1. Прийом до професійно-технічного навчального закладу проводиться за рейтинговим списком вступників та за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.

  4.2.Конкурсний відбір  проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

 1. 5.              Зарахування

        5.1.  Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету  Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна  комісія  приймає  рішення,  оформляє  протокол  та оголошує список  осіб,  що рекомендовані  до зарахування на навчання  до   професійно-технічного училища за обраною формою навчання.

5.4.У  разі  оскарження  результатів  конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення  подає  відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей»    здійснюється наказом  директора . 

5.6. Зарахування до ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей»   може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7.  У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. 

5.8.Зарахування до ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей»  на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

 

 1. 6.              Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей» . На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) ліцей може проводити додатковий прийом.

6.2.  Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, що без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів із дня прийняття рішення.

6.3.  Контроль за дотриманням цих правил здійснюється центральним органам виконавчої влади у сфері професійно – технічної освіти, Міністерством освіти і науки України, Департаментом  освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.

 

 

Розглянуто на засіданні педагогічної ради від 07.12.2018 року протокол №3

Дополнительная информация